Als organisator van het evenement ontvangt het ABVV Brussel u in een daartoe bestemde ruimte om zijn diensten en vakbondsacties te presenteren.

Elke dienst van het ABVV Brussel zal vertegenwoordigd zijn: onze sociale dienst (Habiter Bruxelles), onze verschillende militante groepen (Vrouwencomité Eliane Vogel-Polsky…), onze pool permanente opleidingen en socioprofessionele inschakeling (CCB/CPAG Brussel)… U kunt onze verschillende diensten dus ontdekken en er informatie over inwinnen. Deze “vakbondsstraat” zal tevens worden aangevuld met video- en fotoprojecties.

______________________

 

ZIE OOK 👇

Verenigingsdorp

Beroepscentrales van het ABVV