Als socialistische vakbond komt het ABVV op voor een rechtvaardige en egalitaire samenleving. Sinds de oprichting meer dan een eeuw geleden, streven wij naar de ontwikkeling van een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid heerst.

Voor ons moet politieke democratie worden aangevuld met economische en sociale democratie. Wij doen dit van onderaf met onze basis: werknemers, uitkeringsgerechtigden en werklozen.

Wij streven naar een radicale maatschappijhervorming en trachten tegelijkertijd de onmiddellijke eisen van de werknemers te verwezenlijken.

Onderhandelen als het kan, vechten als het moet!

Als ABVV hebben wij onze plaats ingenomen in het systeem van sociaal overleg dat eigen is aan België en werken wij aan de totstandkoming van een Europees sociaal model.