Voor deze editie 2022 werpen ABVV BXL en de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant (FSMB) een scherpe blik op de toenemende precariteit in Brussel na twee jaar gezondheidscrisis. Met de huidige situatie in Oekraïne en de inflatie van de kosten van het levensonderhoud lijken de vooruitzichten soms somber. Welke oplossingen kunnen worden gevonden om zij die het zwaarst door de sociale crisis zijn getroffen, te helpen? Hoe kunnen vakbonden, ziekenfondsen, politici en verenigingen reageren op de sociale noodsituatie en de zaken in beweging brengen?

Estelle Ceulemans, algemeen secretaris van ABVV-Brussel, Hans Heyndels, algemeen secretaris van de FSMB en hun gasten maken ons deelgenoot van hun analyse en gedachten.